Darmowa dostawa od 1 231,23 zł
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z naszymi doradcami: /
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Odstąpienie od umowy

 1. Zasady zwrotu towarów
  1. 1. Konsument oraz Indywidualny Przedsiębiorca może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży (lub jej części) bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub Indywidualnemu Przedsiębiorcy.
  3. 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
  4. 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 jest odrębny dla każdego pojedynczego Produktu i biegnie od objęcia w posiadanie każdego z nich z osobna.
  5. 5. Konsument oraz Indywidualny Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcę oświadczenia przed jego upływem.
  6. 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
  7. 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcę drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Indywidualnemu Przedsiębiorcy na podany przez Niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  8. 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
   1. a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
   2. b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Indywidualnemu Przedsiębiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;
   3. c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
   4. d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   5. e. Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
   6. f. Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
   7. g. Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  9. 9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
  10. 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Indywidualnemu Przedsiębiorcy w odniesieniu do Umowy:
   1. a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   2. b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   3. c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
   4. d. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
   5. e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
   6. f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
Zaufane Opinie IdoSell
4.50 / 5.00 20 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-12-14
obsługa i realizaja zamówienia bez zastrzeżeń
2022-07-13
Zamówienie przebiegło bardzo szybko. Towar dostarczono błyskawicznie. Dziękuję.
pixel